Home   Informatie   Psychotherapie   Coaching   Contact

Deutsch/ English/ Français/ Nederlands/ Other:    


Praktische afspraken

Het team bestaat uit verschillende klinische psychologen-psychotherapeuten. Er wordt gewaakt over regelmatige bijscholing en samenwerking met collega's psychologen en andere gezondheidwerkers. Dit verzekert de kwaliteit van ons werk. Inhoudelijk is iedere medewerker verantwoordelijk voor zijn werk.

U kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van uw arts, telefonisch een afspraak maken bij één van de medewerkers.

Men kan stellen dat, mits toelating van de hulpvrager, er altijd naar een grondig overleg met de doorverwijzer gestreefd wordt.

Plichten van de psycholoog.

De psycholoog is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan in de deontologische code van de Psychologencommissie, zie voor info. Deze code beschermt de rechten van cliënten en garandeert de kwaliteit van het beroep.
Omgekeerd is het zo, dat de psycholoog van u mag verwachten dat u hem met respect bejegent en dat u zich aan afspraken houdt.
Alle psychologen bij Psygroup zijn erkend door de psychologencommissie. Daarnaast zijn zij allen lid van de
Belgische federatie van psychologen.

Geheimhouding van uw gegevens

De psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Alles wat gezegd wordt tijdens psychotherapie is onderworpen aan het beroepsgeheim. Enkel met uw expliciete toestemming mag informatie gedeeld worden met derden (vb huisarts).
Volledige discretie wordt gewaarborgd, aangezien wij als privé-therapeuten werken en inzage in dossiers door derden onmogelijk is.

Duur van een sessie

Een individuele sessie duurt ± 45 minuten.
Een partnergesprek duurt ± 60 minuten.
Een familiegesprek duurt ± 75 minuten.

Annulatievoorwaarden

Als u niet op een afspraak kunt komen, dient er mimimaal 48 uur op voorhand verwittigd te worden via de GSM van de desbetreffende psycholoog. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht.

  Jachtlaan 172
  1040 Brussel

Contact
 © Psygroup