Psygroup, međunarodna zajednička praksa psihologa u Bruxellesu

 Mojca Filipič Sterle radi i na hrvatskom jeziku.

psy