Psygroup, mednarodna skupina psihologov v Bruslju

Coronavirus: Our practice remains open and our services remain assured, in compliance with the measures recommended by the government and our professional association.
Advice and behavior change


Update April 28th

Our guideline for physical consultations

Temporary practical agreements physical consultations Psygroup


Update March 18th

Telephone and online consultations
please contact one of the team members in case you want to use this service.


Vsi klinični psihologi, ki delajo v okviru skupine Psygroup, so magistri psihologije in njihova strokovna usposobljenost je potrjena s strani belgijske Komisije za psihologe. Psihologi imajo tudi daljšo podiplomsko specializacijo na področju psihoterapije. Vodilo vsakega psihologa je ponuditi ustrezen odziv na vašo prošnjo za pomoč.

Prednosti našega strokovnega tima so v heterogenosti na področju kulture, osebnosti, ter različnih pristopih in prepričanjih. Pri svojem strokovnem delu tako nudimo raznolikost na podpročju osebnih pristopov do dela ter uporabi različnih psihoterapevskih metod. Za vsakega psihologa, ki dela v okviru skupine Psygroup, je značilna visoka samostojnost pri delu, ki se nanaša tako na pristop do dela kot tudi do osebe, kateri je pomoč namenjena.

Psihoterapije v slovenskem jeziku:
Mojca Filipič Sterle

psihologinja in psihoterapevtka

kontakt preko tel.: 0473 41 43 87
ali preko el. pošte: mojcafs@gmail.com
Usluge skupine Psygroup so namenjene ljudem, ki želijo izboljšati kakovost svojega življenja ali zmanjšati svojo čustveno stisko.

Če se želite dogovoriti za srečanje, lahko izbranega psihologa / psihologinjo kontaktirate neposredno na njegov / njen mobilni telefon.

A new colleague, Sara Verlinden, starts in October
Feel free to contact Sara for a first appointment

Steve Savels, started in September and has some free spots
Feel free to contact Steve for a first appointment