Psygroup, mednarodna skupina psihologov v Bruslju

Vsi klinični psihologi, ki delajo v okviru skupine Psygroup, so magistri psihologije in njihova strokovna usposobljenost je potrjena s strani belgijske Komisije za psihologe. Psihologi imajo tudi daljšo podiplomsko specializacijo na področju psihoterapije. Vodilo vsakega psihologa je ponuditi ustrezen odziv na vašo prošnjo za pomoč.

Prednosti našega strokovnega tima so v heterogenosti na področju kulture, osebnosti, ter različnih pristopih in prepričanjih. Pri svojem strokovnem delu tako nudimo raznolikost na podpročju osebnih pristopov do dela ter uporabi različnih psihoterapevskih metod. Za vsakega psihologa, ki dela v okviru skupine Psygroup, je značilna visoka samostojnost pri delu, ki se nanaša tako na pristop do dela kot tudi do osebe, kateri je pomoč namenjena.

Psihoterapije v slovenskem jeziku:
Mojca Filipič Sterle

psihologinja in psihoterapevtka

kontakt preko tel.: 0473 41 43 87
ali preko el. pošte: mojcafs@gmail.com
Coronavirus: Our practice remains open and our services remain assured, in compliance with the measures recommended by the government and our professional association.
Advice and behavior change
Temporary practical agreements physical consultations Psygroup

We offer telephone and online consultations

Usluge skupine Psygroup so namenjene ljudem, ki želijo izboljšati kakovost svojega življenja ali zmanjšati svojo čustveno stisko.

Če se želite dogovoriti za srečanje, lahko izbranega psihologa / psihologinjo kontaktirate neposredno na njegov / njen mobilni telefon.

Also during the measures you can consult a clinical psychologist.
Sessions with us can be done online, by phone or in the practice.

Psygroup remains available for you.
For appointments please contact the psychologist via e-mail.