Psihoterapija

‘Psihoterapija je zavestna in namenska uporaba kliničnih metod in medosebnih interakcij, ki temelji na uveljavljenih psiholoških načelih. Namen psihoterapije je, da ljudem nudi pomoč pri preoblikovanju svojih vedenj, spoznanj, čustev in/ali drugih osebnostnih značilnosti, da bi bili le-ti za udeležence bolj sprejemljivi in željeni’ Prochaska, J. O., & Norcross, J. C. (1994). Systems of psychotherapy


Psihoterapija, kar dobesedno pomeni ‘zdravljenje razuma’, je zdravljenje, ki zmanjšuje psihično trpljenje ali ga vsaj omeji, da je le-to bolj obvladljivo. Psihoterapija je v prvi vrsti delovni odnos, kjer terapevt prispeva svoje znanje in izkušnje, pacient pa izraža svojo pripravljenost za raziskovanje svojih misli, občutkov in vedenja.

Natančnega izida psihoterapije ni mogoče predvideti, saj je odvisen od narave težav, s katerimi se posameznik sooča, ter njegovih sposobnosti. Uspešna terapija ne more zagotovljati posameznikove življenjske sreče. Lahko pa znatno prispeva k lažjemu in uspešnejšemu premagovanju čustvenih težav ter obvladovanju lastnih stisk.
Terapije ponavadi potekajo enkrat na teden. Zaradi različnih razlogov se pacient in terapevt lahko dogovorita za srečanja večkrat na teden, na vsaka dva tedna ali enkrat mesečno.
V procesu terapije je možen pogovor o vsem, vse se lahko pove in vse se lahko vpraša, a verjetno je, da na vsa vprašanja ne bo vedno moč najti odgovorov.
Psihoterapija običajno traja od nekaj mesecev do več let. Ponavadi se terapevt in pacient dogovorita, kdaj se bo terapevtski proces zaključil. Pacient lahko zaradi lastnih razlogov kadarkoli prekine s terapijo.
Individualna terapija traja približno 45 minut, partnerska pa 60 minut.