Psygroup

Center v Etterbeeku v Bruslju je združenje neodvisnih psihologov. Pobudo za nastanek je dal Patrick Engelhardt, leta 2001.

Osnovno izhodišče je bilo razvijanje in bogatenje sodelovanja neodvisnih strokovnjakov, da bi lahko ljudem ponudili čim širši spekter psiholoških pomoči. V združenju vsak psiholog dela samostojno in na svoj lasten način.

Psygroup želi neodvisnim psihologom ponuditi kar najboljši okvir za njihovo strokovno napredovanje na visoki kakovostni ravni. Sem spadajo skrb za prijetno delovno okolje ter stalna prizadevanja za podporo, spoštovanje in spopadanje z izzivi v delovni skupini. Dolgoročna vizija je težnja k raznovrstnosti. V prihodnosti se lahko center razvija in raste v skladu s potrebami osebja.

Vsak član skupine je odgovoren za svoje strokovno delo.

Storitve skupine Psygroup so namenjene ljudem, ki želijo izboljšati kakovost svojega življenja ali zmanjšati svoje psihično trpljenje.

Uvod

Že v šoli smo se naučili, da ne gre vedno vse gladko in po pričakovanjih. Ljudje se razvijamo in rastemo s pomočjo poskusov in napak. Doživljanje kakovosti in zadovoljstva v življenju je lahko okrnjeno, če ima posameznik prevelika ali nerealna pričakovanja od življenja, kot je na primer prepričanje, da sta razvoj in rast mogoča brez doživljanja porazov. Ljudje se pogosto prehitro vdamo razmišljanju, da gre nekaj hudo narobe, če se stvari ne zgodijo zlahka in takoj. V Psygroup smo prepričani, da vsakdo lahko še veliko bolje izkoristi svoj potencial, s pristopom malih in sprotnih korakov, ki pa jih nujno spremljajo tudi spodrsljaji.

Psihologi v okviru skupine Psygroup izhajamo iz prepričanja, da so ljudje sposobni uresničevati naloge in obvladovati preizkušnje v svojem življenju. Naše področje dela se osredotoča prav na pomoč posameznikom, da bi zmogli doseči svoje cilje in da bi se naučili lažje sprejeti svoje življenje z vsemi omejitvami.

Vizija Psygroup – naša prizadevanja na najvišji ravni

Obogatitev kakovosti življenja v vseh ozirih in zmanjšanje psihičnega trpljenja ljudi, ob uživanju vzajemnega spoštovanja pri iskanju poti izboljšanja ali vzdrževanja strokovne in osebnostne rasti.

Poslanstvo Psygroup – kako dosegamo svoje cilje

Ljudem v okviru varnega čustvenega prostora nudimo optimalno miselno napetost, ki vodi k spremembam in sprejemanju lastnih omejitev.

Prizadevamo si spoštovati različnost posameznikov, metod dela, kulture, vsebinskih okvirjev in človeških vizij – tako med posameznimi člani združenja kot v odnosu do svojih klientov. To v okviru združenja dosegamo na različne in raznovrstne načine.

Nekaj praktičnih informacij

Skupino Psygroup sestavlja več psihologov – psihoterapevtov. Vsakdo je odgovoren za svoje delo.
Naročite se lahko preko telefonskega klica neposredno pri izbranem psihologu, bodisi na osnovi lastne iniciative ali pa po napotitvi vašega zdravnika.

Sodelovanje med psihologi in psihiatri poteka v okviru intervizije, s čimer zagotavljamo kakovost našega dela.

Dolžnosti psihologa

Psiholog mora upoštevati določena pravila na področju svojega dela. Ta pravila so navedena tudi v kodeksu poklicne etike Evropskega združenja psihologov (EFPA).

Zaupnost podatkov

Vse, kar je povedano v procesu psihoterapije, je podvrženo poslovni skrivnosti. Psiholog lahko posreduje vaše podatke tretjim osebam (npr. družini, zdravniku ali delodajalcu) le na podlagi vašega izrecnega dovoljenja. Zagotovljena je popolna diskretnost, saj psihoterapevti delamo v okviru zasebne prakse, zaradi česar dostop do naših datotek s strani tretje osebe ni mogoč.

Trajanje terapevtskega srečanja

Individualna terapija traja ± 45 minut.

Partnerska terapija traja ± 60 minut.

Družinska terapija traja ± 75 minut.

Odpoved srečanja

Morebitno odpoved srečanja morate svojemu terapevtu sporočiti na njegov mobilni telefon vsaj 48 ur pred predvidenim srečanjem. Nepravočasne odpovedi so podvržene plačilu.

Prices

At Psygroup we work with 2 prices, a standard price if you are refunded 50 % or more of the session price by your health insurance/employer, and a basic price.

Standard price

Basic price

Individual 45 mins

90 €

70 €

Couples 60 mins

110 €

90 €

Family 75-90 mins

130 €

110 €

Unlike other healthcare providers (doctors, dentists, physiotherapists, etc.), the services of clinical psychologists are not yet covered by the state-supported health insurance scheme in Belgium.


A number of health insurance providers cu
rrently offer a (limited )refund. However, there is a wide variety of conditions amongst the various insurance providers to be reimbursed.
For more information, please contact your health insurance company.

The price per individual session:

- 90 Euro if 50% or more is refunded by your health insurance

- 70 Euro if there is a limited/no intervention by your health insurance