Home   Informatie   Psychotherapie   Coaching   Contact

Deutsch/ English/ Français/ Nederlands/ Other:    


Uw rechten als cliënt

Als u besluit een behandeling (bvb. een psychotherapie) te starten bij een klinisch psycholoog is er in de zin van de wet sprake van een overeenkomst tussen u en uw psycholoog. Een dergelijke overeenkomst brengt rechten en plichten met zich mee. Als u in psychotherapie gaat is het belangrijk om daarvan op de hoogte te zijn.

Als erkend gezondheidszorgberoep heeft de klinisch psycholoog er sinds 1 september 2016 een aantal bijkomende wettelijke verplichtingen en rechten bijgekregen. Deze zijn vastgelegd in de Wet van 10 mei 2015 op de gezondheidszorgberoepen (het oude KB 78). Bovendien is hij vanaf dan ook gebonden aan de Wet Patiëntenrechten.

Overzicht van nieuwe plichten en rechten voor klinisch psychologen:

Continuïteit van zorg
Diagnostische en therapeutische vrijheid
Doorverwijsplicht
Recht op honorarium of forfaitaire bezoldigingen
Overeenkomsten voor gebruik van lokalen, personeel of materiaal
Onrechtmatige voordelen en het verbod op dichotomie


  Jachtlaan 172
  1040 Brussel

Contact
 © Psygroup