Bent u geïnteresseerd om als zelfstandig klinisch psycholo(o)g(e) aan te sluiten bij onze groepspraktijk ?

Meer info onder vacature

Psygroup, achtergrond

Het centrum in Etterbeek is een associatie van zelfstandige psychologen. Het initiatief werd in de zomer van 2001 door Patrick Engelhardt genomen.

Het uitgangspunt is een onafhankelijk samenwerkingsverband op te richten waarin alle 'psy'-diensten aangeboden kunnen worden en elke psycholoog op zijn manier kan werken.

Psygroup streeft ernaar zelfstandige psychologen een optimaal kader te bieden om zich op een kwalitatief hoogstaand niveau professioneel te ontwikkelen. Dit betekent zowel de huisvesting zo te voorzien dat het aangenaam vertoeven is in de lokalen van de associatie als ook vanuit een horizontale werking naar steun, respect en uitdaging te streven. De lange termijnvisie is naar diversiteit te streven. In de toekomst kan het centrum organisch groeien in functie van de medewerkers.

Wij zoeken een Nederlandstalige collega om bij de praktijk aan te sluiten.
Voor informatie betreffende werken bij psygroup of stages klik hier

Introductie

Alle ontwikkelingen van de mens gaan met vallen en opstaan. Vaak lijdt de levenskwaliteit van mensen onder het feit dat ze iets onmogelijks van het leven verwachten, namelijk dat groei en vooruitgang zonder ervaringen van mislukkingen mogelijk zijn. Men denkt snel dat er iets serieus mis is als het niet metéén vlot verloopt. Wij zijn ervan overtuigd dat iederéén in kleine stappen, met de erbij horende tegenslagen, veel meer van zijn potentieel zou kunnen bereiken.

Psygroup heeft een groot vertrouwen in de mogelijkheden die mensen hebben om projecten in hun leven te verwezenlijken. Het helpen verwezenlijken van projecten en leren aanvaarden te leven met beperkingen is ons werkdomein.

Vision statement psygroup - doel op het hoogste niveau van psygroup

Het verhogen van de levenskwaliteit in al zijn aspecten en het verminderen van het psychisch lijden van mensen, door wederzijds respect in het zoeken naar het verbeteren of in stand houden van de professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Mission statement psygroup - hoe we denken ons doel te kunnen bereiken

Mensen binnen een veilige fysieke en psychologische ruimte, een optimaal mentaal spanningsveld aanbieden, om te veranderen en beperkingen te aanvaarden.

De associatie streeft ernaar de verscheidenheid van personen, methodes, culturen, contexten en mensvisie’s zowel intern als naar klanten te respecteren. De boven beschreven ruimte kan dus zeer uiteenlopend ingevuld worden.

Praktische afspraken

Het team bestaat uit verschillende klinische psychologen-psychotherapeuten. Er wordt gewaakt over regelmatige bijscholing en samenwerking met collega's psychologen en andere gezondheidwerkers. Dit verzekert de kwaliteit van ons werk. Inhoudelijk is iedere medewerker verantwoordelijk voor zijn werk.

U kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van uw arts, telefonisch een afspraak maken bij één van de medewerkers. 

Men kan stellen dat, mits toelating van de hulpvrager, er altijd naar een grondig overleg met de doorverwijzer gestreefd wordt. 

Plichten van de psycholoog

De psycholoog is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan in de deontologische code van de Psychologencommissie, zie voor info. Deze code beschermt de rechten van cliënten en garandeert de kwaliteit van het beroep.
Omgekeerd is het zo, dat de psycholoog van u mag verwachten dat u hem met respect bejegent en dat u zich aan afspraken houdt.
Alle psychologen bij Psygroup zijn erkend door de psychologencommissie. Daarnaast zijn zij allen lid van de 
Belgische federatie van psychologen.

Geheimhouding van uw gegevens

De psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Alles wat gezegd wordt tijdens psychotherapie is onderworpen aan het beroepsgeheim. Enkel met uw expliciete toestemming mag informatie gedeeld worden met derden (vb huisarts). 
Volledige discretie wordt gewaarborgd, aangezien wij als privé-therapeuten werken en inzage in dossiers door derden onmogelijk is.

Duur van een sessie

Een individuele sessie duurt ± 45 minuten.
Een partnergesprek duurt ± 60 minuten.
Een familiegesprek duurt ± 75 minuten.

Annulatievoorwaarden

Als u niet op een afspraak kunt komen, dient er minimaal 48 uur op voorhand verwittigd te worden via de GSM van de desbetreffende psycholoog. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht.

Prijzen

Bij Psygroup werken we met 2 prijzen, een standaardprijs en een basisprijs.

Standaardprijs 2024

Basisprijs 2024

Individueel 45 min.

120 €

91 €

Koppels 60 min.

143 €

114 €

Familie 75-90 min.

166 €

137 €

Een aantal mutualiteiten biedt op dit moment wel een beperkte terugbetaling aan vanuit een aanvullende verzekering voor specifieke doelgroepen. Er bestaat echter een grote verscheidenheid in terugbetalingsvoorwaarden overheen de verschillende mutualiteiten.
Steeds meer ziekenfondsen baseren zich op de wettelijke erkenning van de klinisch psycholoog maar niet alle ziekenfondsen hanteren dit principe!
Wij raden u aan om u hierover te informeren. Op de website van het Vlaams Patiëntenplatform vindt u terugbetalingsinformatie per mutualiteit terug.

Sinds kort bestaat er in België een systeem van terugbetaling voor eerstelijnspsychologische zorg. U kunt daarvan genieten als uw klinisch psycholoog een samenwerkingsakkoord heeft gesloten met een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg.

In tegenstelling tot andere zorgverleners (artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, enz.) heeft deze samenwerkingsovereenkomst een beperkte draagwijdte. Het verplicht de klinisch psychologen zich te richten op kortdurende behandelingen en zich in te schrijven voor een minimaal aantal uren.

Meer info en een lijst van "geconventioneerde" klinische psychologen:
https://psybru.be/meer-betaalbare-psychologische-zorg/
Voor kinderen: http://www.bru-stars.be/nl/programmes-et-offres-de-soins/psychologue-de-premiere-ligne-enfants-et-ad...
Voor volwassenen (scroll naar beneden voor de lijst):
http://www.107bru.be/nl-be/node/26


De prijs per individuele sessie:

- 120 Euro als 50% of meer wordt terugbetaald door uw mutualiteit.

- 91 Euro als er een beperkte/geen tussenkomst is van uw mutualiteit.