Psychotherapie

In psychotherapie kan er met verschillende constellaties gewerkt worden; met een individu, kopples, families of groepen. 

Het psychotherapeutisch model fungeert als een handvat voor psychologen: ze leidt hen door het proces van het begrijpen van cliënten en hun problemen en het ontwikkelen van hypothesen.

Van tevoren is niet precies te voorspellen wat het resultaat van psychotherapie zal zijn. Dat is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen en van iemands mogelijkheden. Aan bepaalde omstandigheden kan psychotherapie niets veranderen. Een geslaagde psychotherapie garandeert ook niet dat iemand voor de rest van zijn leven gelukkig zal zijn. Met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk om problemen meer hanteerbaar te maken. 

De frequentie van psychotherapie is doorgaans wekelijks. Om allerlei redenen kan besloten worden tot meerdere gesprekken per week of tweewekelijkse of maandelijkse sessies. In psychotherapie kan alles gezegd worden, zolang er over gesproken kan worden en kan alles gevraagd worden, maar er zal niet op elke vraag een antwoord zijn. De duur van psychotherapie varieert over het algemeen van enkele maanden tot enkele jaren. Over het algemeen besluiten patiënt en psychotherapeut in overleg wanneer de therapie stopt. Te allen tijde heeft de patiënt de vrijheid om de therapie te onderbreken of stop te zetten, wat de reden ook is.

Een individuele sessie duurt ongeveer 45 minuten, een koppelgesprek 60 minuten.

Psychotherapie, letterlijk 'behandeling van de geest', is een behandelmethode om psychisch lijden te verminderen of beter hanteerbaar te maken.

Psychotherapie is op de eerste plaats een werkrelatie, waarin de psychotherapeut zijn deskundigheid inbrengt en de patiënt de bereidheid toont zijn gedachten, gevoelens en gedrag tegen het licht te houden.