Psygroup, międzynarodowy ośrodek psychologiczny w Brukseli

Wszyscy psychologowie kliniczni pracujący w Psygroup uzyskali tytuł magistra psychologii oraz są zarejestrowani w Belgijskiej Komisji Psychologów. Posiadają również studia podyplomowe w dziedzinie psychoterapii. W trosce każdego psychologa leży znalezienie adekwatnych odpowiedzi na zgłaszane potrzeby. 

Siłą naszego zespołu jest różnorodność kultur, osobowości, podejść terapeutycznych oraz przekonań. Pozwala to na zaoferowanie Państwu szerokiej gamy stylów oraz podejść psychoterapeutycznych. Każdy psycholog w Psygroup posiada dużą autonomię w zakresie stosowanego podejścia psychoterapeutycznego, metody pracy dostosowywane są do problemów zgłaszanych przez osoby poszukujące pomocy.

W celu umówienia się na wizytę można kontaktować się telefonicznie z wybranym z psychologiem.

W naszym ośrodku pracuje:

pani Izabela Nowak, polski psycholog i terapeuta poznawczo-behawioralny. Zapraszamy do kontaktu dorosłych. Rejestracja telefoniczna: 0488-98.65.32

izanowak.psy@gmail.com

Usługi grupy Psygroup adresowane są do osób, które chcą poprawić jakość życia lub złagodzić psychiczne cierpienie. 

Izabela Nowak jest polskojęzyczną psychoterapeutką.

Also during the measures you can consult a clinical psychologist.
Sessions with us can be done online, by phone or in the practice.

Psygroup remains available for you.
For appointments please contact the psychologist via e-mail.