Psychotherapia

Istnieje wiele powodów podjęcia decyzji o psychoterapii, jest to m.in. długotrwałe cierpienie objawiające się poprzez smutek, zmęczenie, zniechęcenie, rozdrażnienie, nieustanne napięcie, niepokój, trudności z zaśnięciem, wybudzanie się nad ranem. Wiele osób doświadcza lęku w sytuacjach, które nie są realnym zagrożeniem. Natrętnie pojawiające się myśli, przymus wykonywania pewnych czynności, utrata kontroli nad swoim zachowaniem, zaburzenia jedzenia – to również dolegliwości skłaniające nas do poszukiwania pomocy psychoterapeuty. Często nie rozumiemy swoich emocji, nie wiemy skąd biorą się wybuchy gniewu, zazdrości. Dokuczają nam dolegliwości zdrowotne, które po zdiagnozowaniu okazują się mieć źródło w naszej psychice, np.: kołatania serca, duszności, ból w klatce piersiowej. Inne wskazania do podjęcia terapii to trudne doświadczenia życiowe, rozstanie z bliską osobą, choroba, problemy wychowawcze, niezdolność do realizowania swojego potencjału, problemy w pracy lub w szkole, poczucie wypalenia. Kryzysowe, stresujące, nowe sytuacje życiowe, w których możemy czuć się bezradni, zagubieni, przerażeni, również te powszechnie uważane za radosne jak: ślub czy narodziny dziecka.

Celem psychoterapii może być m.in.: złagodzenie cierpienia, uzyskanie wsparcia, nauczenie się lepszego radzenia sobie z problemami, stresem, zwiększenie samopoznania, poprawę zdolności tworzenia więzi, komunikowania się z otoczeniem, zmiana zachowania i postaw.

Rezultat psychoterapii zależy od wielu czynników jak: natura problemu i indywidualne zasoby pacjenta. Terapia nie gwarantuje nieustającego poczucia szczęścia, ale daje możliwość bardziej adekwatnego radzenia sobie z problemami jakie napotykamy, zmniejszenia cierpienia i utrudniających życie objawów.

Pierwsze spotkania to konsultacje, podczas których powstaje wstępna diagnoza, wspólnie omawiamy cel, ustalamy formę ewentualnej terapii. Działania terapeutycznych są dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Wywodzą się one głównie z terapii poznawczo-behawioralnej.

Zapraszamy osoby dorosłe. Oferujemy: konsultacje, poradnictwo, terapię indywidualną.

Sesja indywidualna trwa 45 minut.

Częstotliwość sesji, podobnie jak czas trwania terapii zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta. Zazwyczaj są to cotygodniowe spotkania, przez kilka miesięcy. 

Treść naszych rozmów jest poufna.