Kim jest psycholog ?

Zespół Psygroup składa się z psychologów-psychoterapeutów. Wszyscy z nas są członkami Belgijskiej Federacji Psychologów (BFP-FBP) oraz innych stowarzyszeń psychologicznych i psychoterapeutycznych.

Czym różni się psycholog od psychiatry?

Psychiatra jest lekarzem specjalistą, przygotowanym do diagnozowania zaburzeń psychicznych i do psychofarmakoterapii. Wizyty u psychiatry są częściowo refundowane przez belgijskie kasy chorych.

Psycholog nie jest lekarzem. Tytuł psychologa uzyskuje się po ukończeniu studiów psychologicznych. Psychologia to nauka zajmująca się zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniem człowieka. Odnosi się nie tylko do naszych zachowań, lecz także m.in. do naszych uczuć, sposobów podejmowania decyzji, interakcji międzyludzkich.

Psychologia jest stosowana w wielu różnorodnych dziedzinach, np.: w służbie zdrowia, mediach, biznesie i szkolnictwie.

W Belgii tytuł psychiatry i psychologa jest prawnie chroniony.

Psychoterapeuta to osoba posługująca się specjalistycznymi sposobami leczenia cierpienia psychicznego. Do wykonywania pracy terapeuty przygotowują odpowiednie szkolenia. Istnieje wiele różnorodnych nurtów psychoterapeutycznych. Niestety tytuł psychoterapeuty nie jest objęty ochroną prawną w Belgii. Osoby bez odpowiedniego przygotowania również mogą się posługiwać tytułem psychoterapeuty.

Powyższe informacje zebrano w oparciu o publikacje na stronach internetowych Belgijskiej Federacji Psychologów ( http://www.bfp-fbp.be ).