Psygroup

Celem Psygroup jest zapewnienie naszym psychologom optymalnych warunków rozwoju zawodowego oraz umożliwienie świadczenia usług na wysokim poziomie. Dotyczy to zarówno naszych warunków lokalowych jak i wzajemnego wsparcia, szacunku oraz stymulacji do zdobywania nowych umiejętności. Psygroup dąży do rozwoju poprzez różnorodność.

Rozwój jest procesem, który wymaga podejmowania prób i popełniania błędów. Nierealistyczne oczekiwania, jak np. założenie, że dojrzewanie i rozwój są możliwe bez doświadczania porażek – często są przyczyna obniżenia jakości życia. Zniechęcenie i poczucie, że dzieje się coś złego łatwo pojawiają się, gdy rzeczy nie układają się po naszej myśli, wymagają wysiłku i czasu. My wierzymy, że poprzez metodę małych kroków i akceptację okresów przestoju, każdy może lepiej wykorzystwać swój potencjał.

Każdy z członków grupy ponosi osobistą odpowiedzialność za swoją pracę.

Przydatne informacje

Nasz zespół składa się z psychologów-psychoterapeutów.
Każdy z członków Psygroup jest osobiście odpowiedzialny za swoją pracę.
Na wizytę można umawiać się telefonicznie z dowolnie wybranym przez siebie psychologiem. Możecie Państwo również poprosić swojego lekarza o polecenie konkretnego specjalisty i/lub metody terapii.
Współpraca psychologów i lekarzy psychiatrów podnosi jakość otrzymywanych przez Państwa usług.

Obowiązki psychologa

W pracy z pacjentem, psycholog musi stosować się do zasad określonych w regulaminie Belgijskiej Federacji Psychologów.
wersja w języku francuskim
wersja w języku niderlandzkim
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie http://www.bfp-fbp.be/ .

Poufność

Wszystko to, co Państwo powiecie podczas spotkania z psychologiem jest objęte klauzulą poufności. Przekazanie osobom postronnym (rodzinie, lekarzowi, pracodawcy) uzyskanych w trakcie sesji informacji, może odbyć się tylko za Państwa zgodą. Ponieważ pracujemy jako indywidualni psychoterapeuci osoby postronne i instytucje nie mają dostępu do Państwa danych i treści naszych rozmów.

Czas trwania sesji

Sesja indywidualna trwa ok.45 minut Sesja dla par trwa 60 minut Sesja dla rodziny trwa 75 minut

Odwoływanie sesji

W celu odwoływania wizyty prosimy o telefoniczny kontakt z psychologiem w czasie nie krótszym niż 48 godzin przed umówioną sesją. Wizyty nieodwołane lub odwołane w czasie krótszym niż 48 godzin podlegają opłacie.