Psygroup, międzynarodowy ośrodek psychologiczny w Brukseli

Coronavirus: Our practice remains open and our services remain assured, in compliance with the measures recommended by the government and our professional association.
Advice and behavior change


Update April 28th

Our guideline for physical consultations

Temporary practical agreements physical consultations Psygroup


Update March 18th

Telephone and online consultations
please contact one of the team members in case you want to use this service.


Wszyscy psychologowie kliniczni pracujący w Psygroup uzyskali tytuł magistra psychologii oraz są zarejestrowani w Belgijskiej Komisji Psychologów. Posiadają również studia podyplomowe w dziedzinie psychoterapii. W trosce każdego psychologa leży znalezienie adekwatnych odpowiedzi na zgłaszane potrzeby. 

Siłą naszego zespołu jest różnorodność kultur, osobowości, podejść terapeutycznych oraz przekonań. Pozwala to na zaoferowanie Państwu szerokiej gamy stylów oraz podejść psychoterapeutycznych. Każdy psycholog w Psygroup posiada dużą autonomię w zakresie stosowanego podejścia psychoterapeutycznego, metody pracy dostosowywane są do problemów zgłaszanych przez osoby poszukujące pomocy.

W celu umówienia się na wizytę można kontaktować się telefonicznie z wybranym z psychologiem.

W naszym ośrodku pracuje:

pani Izabela Nowak, polski psycholog i terapeuta poznawczo-behawioralny. Zapraszamy do kontaktu dorosłych. Rejestracja telefoniczna: 0488-98.65.32

izanowak.psy@gmail.com

Usługi grupy Psygroup adresowane są do osób, które chcą poprawić jakość życia lub złagodzić psychiczne cierpienie. 

Izabela Nowak jest polskojęzyczną psychoterapeutką.

A new colleague, Sara Verlinden, starts in October
Feel free to contact Sara for a first appointment

Steve Savels, started in September and has some free spots
Feel free to contact Steve for a first appointment