Team

Voor een afspraak kunt U rechtstreeks met de desbetreffende psycholoog telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen. 
U kan ook een e-mail richten aan contact@psygroup.be. Gelieve dan te vermelden op welke momenten u zich gemakkelijk kan vrijmaken.

Bij Psygroup werken Nederlandstalige psychotherapeuten.