Team

Voor een afspraak kunt U rechtstreeks met de desbetreffende psycholoog langs zijn GSM telefonisch contact opnemen. 
U kan ook een e-mail richten aan contact@psygroup.be. Gelieve dan te vermelden op welke momenten u zich gemakkelijk kan vrijmaken.

Bij Psygroup werken Nederlandstalige psychotherapeuten.