NL EN FR
0499-32.11.55

Contacteer Thomas Kessels »

Uurrooster
Dinsdag van 15.30 - 21.30
Donderdag van 9.30 - 14.30
Zaterdag van 9.00 - 13.00

Werkdomeinen:
Individuele psychotherapie met adolescenten, volwassenen en ouderen

Werkwijze:
In een eerste gesprek bekijken we samen uw klacht(en) en proberen we deze in een ruimere context te plaatsen. Daarna maken we verdere afspraken, en afhankelijk van uw voorkeur en problematiek kan er structurerend of meer exploratief worden gewerkt: samen gaan we dan op zoek naar welke onderliggende patronen, emoties en verhoudingen ten grondslag kunnen liggen aan uw problemen.

Mogelijk botst u in uw leven wel vaker tegen dezelfde dingen aan. Door een luisterend oor te bieden en via verhelderende vragen, maar ook via meer confronterende interventies, wil ik u helpen de dingen een andere, ruimere betekenis te geven binnen uw levensverhaal. Het verwerven van meer inzicht in uw eigen functioneren zal leiden tot meer evenwicht, acceptatie en een groter welbevinden. Aanmeldingsklachten kunnen zijn: depressie, angst, burn-out, relationele problemen, specifieke levensfaseproblematieken, …

Werkt met:
adolescenten, volwassenen en ouderen

Opleiding:
Master in de klinische psychologie (optie biologische en volwassenenpsychologie)
Postgraduaat psychoanalytische therapie (i.o.)

Lidmaatschap:
Belgische Vereniging van Psychologen

Erkend als psycholoog bij de Psychologencommissie onder nr. 871115252