NL EN FR
0498-08.31.48

Contacteer Geert Schelkens »

Uurrooster
Dinsdag en woensdag de hele dag en avond

Werkdomeinen:
Individuele psychotherapie met adolescenten en volwassenen
Koppeltherapie met interculturele thematiek
Personal Coaching

Werkwijze:
Werkt vanuit een proces van groei en ontwikkeling. Hierbij wordt niet alleen gericht op het effectief behandelen van klachten, maar wordt hoofdzakelijk gewerkt vanuit een perspectief van algemene levenskwaliteit in termen van zingeving en evenwicht. De benadering is uitdrukkelijk persoonsgericht en niet uitsluitend klacht – of symptoomgericht. Problemen worden gezien in samenhang met de gehele persoon, zijn situatie en achtergrond. Het helpt emoties, gedachten en gedrag in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven en te verwerken. Men leert zichzelf kennen, leert eigen mogelijkheden te benutten en om te gaan met beperkingen waardoor levenskwaliteit kan toenemen. Het verloop van de behandeling wordt in samenspraak bepaald en de cliënt staat hierbij centraal en werkt actief aan het eigen groeiproces. Er kan gewerkt worden vanuit een inzichtgevende methode dan wel een steunende-structurerende benadering. Een specifiek aandachtsgebied betreft cultuurgebonden vragen en thema’s .

Werkt met:
adolescenten, volwassenen en koppels

Opleiding:
Licenciaat Klinische Psychologie, Optie Kinderen, Jongeren en Gezin
Postgraduaat Specialisatie in de Psychodynamische Psychotherapie
Postgraduaat in de Transculturele Psychotherapie
Gecertificeerd in methodiek ‘Een taal erbij’ (interculturele systeemdynamiek) en basis M.B.T. psychotherapie

Lidmaatschap:
Belgische Federatie van Psychologen
Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
Association Internationale d’Ethnopsychnalyse te Parijs

Erkend als Gezondheidszorgpsycholoog opgenomen in het B.I.G.-Register te Nederland

Erkend als psycholoog in België bij de Psychologencommissie onder nummer 641105561