NL EN FR
0492-08.43.12

Contacteer Lotta De Coster »

Uurrooster
Maandag 12.15 - 18.15
Dinsdag 9.45 - 15.45

Werkdomeinen
Individuele psychotherapie met kinderen, adolescenten en volwassenen
Perinatale ondersteuning en ouderbegeleiding
Evaluatie en diagnose van de geestelijke gezondheid (bijv. angst, depressie, aandachtsstoornis)

Werkwijze
Het kennismakingsgesprek biedt mij de gelegenheid om meer over jou te weten te komen, te begrijpen wat je doormaakt of waar je mee worstelt, en waar je graag aan wil werken in therapie. Iedere persoon is uniek en het doel is om de sessies af te stemmen op wat voor jou het beste werkt. Ik hou rekening met jouw specifieke situatie, persoonlijkheid, moeilijkheden, behoeften, waarden en ook met jouw sterke kanten. Mijn interventies worden geïnspireerd door een narratieve en cognitief-gedragsmatige benadering en zijn uiteraard gebaseerd op recent onderzoek. Afhankelijk van jouw doelstellingen kunnen we werken met 'huiswerk'opdrachten om nieuwe patronen van gedachten, emoties, interacties en gedragingen te bevestigen. Psychotherapie is gebaseerd op dialoog, vertrouwen en samenwerking. Het is belangrijk dat je het gevoel hebt dat het klikt en dat de therapie je zal kunnen helpen. Samen zullen we de tijd nemen om een ​​veilige en ondersteunende omgeving te creëren waar je je op je gemak voelt om open te praten en na te denken, op jouw ritme. Ik wil je ondersteunen om verder te gaan op jouw pad naar meer evenwicht en welzijn.

Bij kinderen en tieners maakt mijn aanpak gebruik van specifieke instrumenten en methodes. Met jongere kinderen werk ik nauw samen met hun ouders en hun omgeving (bv. dagverblijf, school), zowel voor observatie, evaluatie als begeleiding. Als je je als ouder zorgen maakt om je kind, kunnen we een eerste afspraak plannen om een beter zicht te krijgen over deze zorgen (zonder je kind) en nadien kan ik jullie samen ontmoeten om over de verdere stappen te spreken (psychotherapie voor je kind, ouderbegeleiding).

Werkt met:
kinderen, adolescenten, volwassenen en ouders

Opleiding
Lic. Klinische Psychologie, optie psychopathologie
Doctoraat Psychologie, ontwikkelingspsychologie
Permanente vorming in psychotherapie: cognitieve gedragstherapie voor angst- en obsessieve stoornissen, mentalisatie bevorderende therapie.

Lidmaatschap
Belgische Federatie van Psychologen
Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen

Visum ter toelating uitoefening beroep klinisch psycholoog – 371798
Erkend als psychologe bij de psychologencommissie onder nummer 742226750
Orde van Psychologen van Quebec. Aansluitingsnummer: 14284-21