NL EN
0479-49.46.74

Contacteer Trees Depoorter »

Uurrooster
Donderdag van 10.00 -16.00

Werkdomeinen:
Individuele psychotherapie met volwassenen
Groepstherapie

werkt ook te:
Voskenslaan 36a
9000 Gent

http://www.kairos.gent

Werkwijze:
Mensen kunnen om verschillende redenen vastlopen in hun leven. Als therapeut zoek ik samen met de persoon wat er aan de hand is, hoe men in de toekomst beter gebruik kan maken van zijn mogelijkheden en met bepaalde beperkingen of moeilijke situaties kan omgaan. Daarbij vertrek ik van de basishoudingen van de cliëntgerichte therapie, met veel aandacht voor een constructieve therapeutische relatie en het proces van de cliënt. In de gesprekken staan we o.a. stil bij de beleving en bij de betekenissen die aan ervaringen en gedragingen worden gegeven en gaan we na wat er hier-en-nu gebeurt. Daarnaast vind ik het ook belangrijk om interventies uit andere psychotherapeutische kaders te hanteren als de concrete klachten of stijl van de cliënt dit vragen. Vanuit mijn filosofische achtergrond heb ik geleerd met een open, onderzoekende interesse moeilijke, existentiële thema’s tegemoet te treden.

Werkt met:
volwassenen

Opleiding:
Master Klinische Psychologie (optie kinderen en volwassenen)
Licentiaat Wijsbegeerte
Postgraduaat Cliëntgerichte Psychotherapie 
Bijkomenden vormingen: Suïcidepreventie, Alcohol- en middelenmisbruik, Cognitieve gedragstherapie voor insomnie, Focusing (niveau 1)

Lidmaatschap:
Belgische Federatie van Psychologen
Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen
Vlaamse Vereniging Cliëntgerichte-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling
World Association for Person Centered and Experiential Psychotherapy & Counceling

Erkend als psycholoog bij de psychologencommissie onder nummer 772110227.

Erkenningsnummer terugbetaling Christelijke Mutualiteit: 09873709.