Advies

De Nationale Veiligheidsraad kondigde een serie van drastische maatregelen aan. De reden voor deze maatregelen is niet omdat er een onmiddellijk gevaar dreigt voor je eigen gezondheid met uitzondering voor de kwetsbare groepen (ouderen, verzwakte mensen), maar vooral om de verdere verspreiding van het virus controleerbaar te houden zodat ons gezondheidssysteem niet overbelast dreigt te worden.

- Zorg dat je de feiten juist hebt: vanuit psychologisch onderzoek weten we dat mensen die ongerust zijn, eerder letten op elementen die onrustwekkend zijn en deze uitvergroten. Corrigeer dit en maak gebruik van de officiële en objectieve informatie van de overheid: https://www.info-coronavirus.be/

- Houd het juiste perspectief: Op dit moment zijn er 2 reële bedreigingen:
Kwetsbare groepen: de ouderen (65 +) en mensen die al verzwakt waren. Hen dienen we te beschermen.
Overbelasting van het gezondheidssysteem: waardoor essentiële basiszorg niet meer verleend zou kunnen worden of mensen niet meer opgenomen kunnen worden in onze ziekenhuizen. We kunnen besmetting wellicht niet voorkomen, maar we kunnen wel degelijk de besmettingspiek uit – en afvlakken waardoor een dergelijke overbelasting vermeden kan worden.

Er is dus geen onmiddellijk gevaar voor je eigen gezondheid!

- Blijf verbonden: Door verbonden te blijven met je omgeving kan je een zekere vorm van normaliteit handhaven, gevoelens delen en stress ontladen. Moedig mensen aan om officiële richtlijnen en informatie te delen met elkaar om “fake news” te ontkrachten en elkaar niet nog meer ongerust te maken.

- Zoek professionele hulp: merk je dat je overweldigd wordt door gevoelens van onrust, angst en dat deze je dagelijks leven (werk, persoonlijke relaties) verstoren. Zoek dan contact met een professional uit de geestelijke gezondheidszorg, bij voorkeur bij een psycholoog bij jou in de buurt. Het is erg belangrijk om op dit moment voorzieningen en onze ziekenhuizen niet verder te overbelasten.

- Verhoog je persoonlijke veiligheid: door een gevoel van zelfcontrole, om gevoelens van onrust tegen te gaan. Volg de richtlijnen van de overheid inzake persoonlijke hygiëne (vb. handenwassen), sociale afstand te respecteren (vermijden van met te veel mensen in te kleine omgevingen), enz. Een overzicht van deze maatregelen kan je vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/.