Praktische afspraken en werkwijze voor fysische consultaties

Als u Covid-19 symptomen heeft zoals koorts, hoesten, vermoeidheid of ademhalingsproblemen, willen wij u vragen om thuis te blijven en contact op te nemen met uw arts.
Indien wij symptomen zouden hebben, nemen wij contact met u op. In beide gevallen kan, indien gewenst en mogelijk, een virtuele sessie doorgaan ter vervanging.

Algemene adviezen om besmetting te voorkomen:
- Raak de deurklinken niet aan, de psycholoog zal de deur van de kantoren openen en sluiten.
- We schudden geen handen.
- Houd een afstand van 1,5 m.
- Wij voorzien alcogel om uw handen voor en na de sessie te reinigen.
- Gebruik papieren zakdoekjes bij het hoesten, niezen of snuiten.
- Raak uw gezicht niet aan met uw handen.
- Sessies worden tijdig beëindigd om tussen de sessies te verluchten.

Wachtplaats en toilet
Wij willen u vragen om stipt te komen of om te wachten in de auto of het trappenhuis indien er iemand in de wachtkamer zit.
Vermijd indien mogelijk het gebruik van ons toilet. Het is alleen beschikbaar in geval van nood.

Annulering in geval van Covid-19 symptomen
Als u Covid-19 symptomen heeft, kunt u uw sessie gratis annuleren (minstens een uur van tevoren via de mobiele telefoon van de betreffende psycholoog).
In het algemeen geldt onze gebruikelijke annuleringsregeling nog steeds: de betrokken psycholoog moet ten minste 48 uur van tevoren via de mobiele telefoon op de hoogte worden gebracht. Sessies die niet tijdig worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.

Wij desinfecteren na ieder bezoek
De kantoren worden na elke sessie gedesinfecteerd. De psycholoog besproeit de stoel, de deurknop en alle andere voorwerpen die door de vorige cliënt zijn aangeraakt. De kamer wordt gelucht voordat je binnenkomt.

De antwoorden op de meest gestelde vragen vindt u op https://www.info-coronavirus.be/ of bel 0800/14689.