Gezien de omstandigheden passen wij tijdelijke onze praktische afspraken en werkwijze aan:

Algemene adviezen om besmetting te voorkomen:
    - Was je handen voor en na de sessie.
    - Gebruik papieren zakdoekjes bij het hoesten, niezen of snuiten.
    - We schudden geen handen.
    - Hou voldoende afstand.
    - Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
    - Sessies worden tijdig beeindiigd om tussen de sessies te kunnen verluchten.

Annulatie en virtuele sessies
Indien u toch wenst af te zien van uw behandeling mag u deze kosteloos annuleren (minstens 1 uur op voorhand verwittigen via de GSM van de desbetreffende psycholoog).
Wij blijven beschikbaar voor virtuele sessies (telefonisch of ander).

Wachtplaats
Wij vragen u heel stipt te komen, d.w.z. niet te veel van tevoren of te wachten in de auto of het trappenhuis als er iemand in de wachtkamer zit

Als u  volgende symptomen vertoont zoals koorts, hoesten of ademhalingsproblemen, blijf dan thuis en neem contact op met uw arts.

Indien wij symptomen zouden hebben, nemen wij contact met u op en kan een virtule sessie doorgaan (tenzij we echt onwel zijn).

De algemene bevolking kan het antwoord op de meestgestelde vragen terugvinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/​ of kan bellen naar 0800/14689.