NL EN
0498-47.33.58

Contacteer Kaat Van Acker »

Uurrooster
Dinsdag van 18.00 – 21.00
Woensdag van 16.00 – 19.00

Werkdomeinen:
Individuele psychotherapie met volwassenen 

Werkwijze:
Je kan besluiten om in therapie te gaan om om te gaan met allerlei moeilijkheden: een verlieservaring, relationele moeilijkheden, neerslachtigheid, enz. Bij elk van deze moeilijkheden staan we stil bij wat er volgens jou speelt, welke beperkingen jij ervaart en waar je graag naar toe wil. Uitgaande van een emotie-gerichte benadering, besteed ik veel aandacht aan jouw gevoelens. Onze gevoelens vertellen ons immers veel over hoe wij een situatie ervaren, over onze relatie tot anderen en over in welke richting we situaties en relaties zouden willen veranderen. Doorheen therapie wordt gestreefd naar persoonlijke groei en zelfontplooing wat zich weerspiegelt in een meer bevredigende verhouding tot jezelf, anderen en je leven.

Ik hecht veel belang aan het uitbouwen van een therapeutische relatie gebaseerd op echtheid, begrip en het verwelkomen van alles wat je ervaart. Een goede therapeutische relatie biedt een veilige ruimte om te gaan experimenteren met (nieuwe) uitingen van gevoelens en (andere) gedragingen. Hierbij probeer ik zowel ondersteunend als confronterend aanwezig te zijn.

In het werken aan concrete moeilijkheden of bredere thema’s stem ik mijn manier van werken af op jouw persoonlijke stijl. Sessies kunnen de vorm aan nemen van klassieke gesprekken, maar we kunnen ook (inter)actiever aan het werk gaan. Ik heb ook ervaring in het werken met cliënten die een andere culturele achtergrond hebben, of cliënten die worstelen met cultureel gebonden thematieken zoals zich ontworteld voelen of worstelen met communicatieproblemen in interculturele partnerrelaties.


Opleiding:
Postgraduaat Experiëntiële Psychotherapie, optie Emotion-Focused Psychotherapie (in opleiding)
Doctoraat culturele psychologie
Master Psychologie Porfessionele
Bachelor sociaal werk

Lidmaatschap:
Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
Vlaamse Vereniging Cliëntgerichte-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)
International Society for Emotion Focused Therapy (ISEFT)

Erkend als psycholoog bij de psychologencommissie onder nummer 852115239.