Behandelvormen

Ouderbegeleiding

Er is altijd een wisselwerking tussen het kind dat problemen ervaart en zijn omgeving. Het betrekken van de ouders bij de behandeling is dan ook wenselijk. De kinderpsychotherapeut richt zich naar de ouders door hen uitleg te geven over de problematiek van het kind. In sommige gevallen kunnen ouders hier al voldoende mee geholpen zijn. In andere situaties is het aangewezen de ouders meer bij de behandeling van hun kind te betrekken om hen zodoende beter te helpen omgaan met de moeilijke opvoedingssituatie.

Individuele therapie

De vorm van deze therapie varieert met de leeftijd van het kind en met zijn ontwikkelingsniveau. Bij iedere leeftijd passen andere communicatiemogelijkheden. Bij jongere kinderen is het gemakkelijk aan te sluiten bij hun spel. Spel is de taal van het kind en heeft een diepe betekenis. Zonder er over te hoeven praten, laat het kind in het spel zien wat hem bezighoudt. Het gesprek als middel om contact te maken met een kind wordt belangrijker naarmate het kind ouder is. Bij jongeren neemt praten een belangrijke plaats in. Werken met creatief materiaal kan wel een onderdeel zijn van de therapie.

Gezinstherapie

Spanningen in het gezin of het koppel kunnen invloed hebben op het psychisch en schools functioneren van het kind. Het omgekeerde geldt ook: problemen van een kind kunnen het functioneren van de andere gezinsleden beïnvloeden. Door middel van praten kan gezocht worden naar een andere wijze van communiceren met elkaar